Skalk

Der bør kun skrives 1 under "antal", idet vi formentlig kun har eet eksemplar af hver.